Werkzoekende

Werkzoekende, werknemer en scholier

Welkom bij het Leerwerkloket regio Amersfoort! Vanuit het Leerwerkloket geven wij je advies en helpen je met zoeken naar een werkplek of opleiding waar jij helemaal op je plek bent. Iedereen die vragen heeft over leren en werken is bij ons welkom. Wij zijn er voor jong en ouder, voor mensen met en zonder uitkering, voor mensen met en zonder werk. Voor iedereen dus.

Geen diploma, wel ervaring

Ook zonder opleiding kun je ervaring hebben opgedaan in een bepaalde branche. Wil je een diploma in deze branche? Dan kun je soms een certificaat krijgen op basis van je ervaring. Dit noemen we het EVC. Dat staat voor Eerder Verworven Competenties. Met een EVC kan je je diploma vaak in minder tijd halen. Klik hier voor meer info.

Je kiest zelf

Een opleiding of cursus volgen, een nieuwe baan zoeken, doorgroeien binnen je huidige werk: leren en werken gaat een leven lang door. Het Leerwerkloket ondersteunt, adviseert en helpt je op weg. Maar uiteindelijk maak je zelf de keuze. Nog geen idee in welke hoek je het moet zoeken? Doe dan eerst een (beroepskeuze)test. Hier vind je verschillende testen van diverse aanbieders die je op weg kunnen helpen. Ook kan je bij LeerwerkTV filmpjes bekijken van de verschillende beroepen waar op dit moment leerwerktrajecten mogelijk zijn.

Vacatures en financiële mogelijkheden

We hebben voor jou als werkzoekende, werkende of scholier onze vacatures van leerwerkbanen op een rijtje gezet. Ook hebben we een overzicht gemaakt van de financiële regelingen waarvoor je eventueel in aanmerking kan komen.

Het onderwijsstelsel in Nederland

In onderstaand schema staan de verschillende leerroutes van het Nederlandse onderwijssysteem. Bekijk welke doorgroeimogelijkheden jij hebt. Klik op het schema voor een grotere weergave.

 

Toelichting Schema Onderwijssysteem Nederland

Vanuit het basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs kun je doorleren in de basisvorming. De basisvorming bestaat naast het praktijkonderwijs uit het vmbo, havo en vwo. Het vmbo kent vier verschillende richtingen: basis beroepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Na deze laatste leerweg kan doorgeleerd worden op de havo. Naast deze reguliere vormen van onderwijs biedt volwassen educatie (vavo) een voorbereiding op het landelijke eindexamen vmbo theoretische leerweg, havo of vwo.

Secundair beroepsonderwijs (MBO)

Vanuit het praktijkonderwijs of vmbo basisberoepsgerichte leerweg kun je starten op een mbo entree opleiding. Zowel vanuit deze entree opleiding als de vmbo basis beroepsgerichte leerweg kan er doorgeleerd worden op mbo niveau 2, de basis beroepsopleiding. De toelatingseisen voor de vakopleiding (niveau 3) zijn minimaal een vmbo diploma gemengde leerweg, kader beroepsgerichte leerweg, theoretische leerweg of een diploma mbo niveau 2. Leerlingen die de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebben doorlopen worden ook toegelaten op een mbo niveau 2, 3 en 4. Vanuit de vakopleiding niveau 3 is het mogelijk om een mbo 4 middenkader of specialisten opleiding te volgen. Leerlingen van het vmbo kader beroepsgerichte leerweg of van het vmbo theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar een mbo 4 middenkaderopleiding. Na het afronden van een mbo 4 opleiding kunnen studenten een associate degree doen of beginnen in een hbo propedeuse jaar. Na het behalen van een associate degree kan ingestroomd worden op een hbo bachelor.

Hoger onderwijs

Na de havo is het mogelijk om door te stromen naar het vwo of te starten met een HBO bachelor, beginnend met het eerste propedeuse jaar. Na het behalen van de propedeuse is het mogelijk om de hbo bachelor opleiding voort te zetten, eventueel gevolgd door een  hbo master, of over te stappen op een wo bachelor. Hbo bachelor leerlingen moeten meestal een wo pre-master halen voordat ze kunnen beginnen aan een wo master.

Vwo leerlingen kunnen na hun studie beginnen op een wo bachelor en vervolgens een wo master. Deze vakken kunnen ook gevolgd worden aan een open universiteit. Na het behalen van een wo master is het mogelijk om aan het post-initieel hoger onderwijs te beginnen.

Neem een kijkje!