Veel vraag naar hoogopgeleide ICT’ers met specifieke kennis

Veel vraag naar hoogopgeleide ICT’ers met specifieke kennis

Het tekort aan ICT’ers is enorm. Volgens werkgevers zijn 7 op de 10 ICT-vacatures moeilijk vervulbaar. Er is geen andere beroepsgroep waar het tekort aan personeel zo groot is. Werkgevers zoeken vooral hoogopgeleide ICT’ers.

Gezocht: ICT’ers met specifieke kennis en juiste vaardigheden

Vooral hoogopgeleide ICT’ers met specifieke kennis en de juiste vaardigheden hebben goede kans op een baan. Zo is er veel vraag naar:

  • softwareontwikkelaars voor specifieke toepassingen of die kunnen werken in verschillende programmeertalen (onder andere Java, PhP, C#)
  • testers
  • databasebeheerders en analisten
  • ICT-architecten
  • security specialisten

Moeilijk vervulbare vacatures: oorzaken

Volgens 3 op de 4 werkgevers is een gebrek aan vakkennis de oorzaak waarom zij vacatures niet kunnen vervullen. Werkgevers verwachten van ICT’ers dat zij hun kennis aanpassen aan de snel veranderende markt. Maar kennis alleen is niet voldoende. ICT’ers moeten ook begrijpen hoe bedrijfsprocessen werken en goede communicatieve en sociale vaardigheden hebben. Door deze combinatie van specifieke kennis en vaardigheden is het voor werkgevers moeilijk om goed personeel te vinden.

Vanuit de WW weer aan het werk

Voor werkzoekende ICT’ers met verouderde kennis is het lastig om aan het werk te komen. Het aandeel laagopgeleide en middelbaar opgeleide ICT’ers in de WW is hoog. Ook zijn er in de WW veel ICT’ers van 50 jaar of ouder. Slechts 34% van de ICT’ers van 50 jaar of ouder vindt vanuit de WW binnen een jaar een baan. Dat is een stuk lager dan in andere beroepen. Van alle 50-plussers vindt 42% namelijk binnen een jaar weer werk vanuit de WW.

Bron: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/beroepsgroepen/ict/
IT Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Programmeurs/developers specifieke talen
(o.a. Java, C#, PHP)
Developer specifieke toepassingen (SharePoint,
.NET, Cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten
technische infrastructuur
BI-specialist/data-scientist (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Testdeveloper
Architecten ict/systeemontwikkelaars
Security specialist, adviseur interne controle en
beveiliging informatievoorziening
Bron: UWV (2018), Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht