Over ons

Over ons

Worden wie je bent. Met een baan en opleiding die bij jou passen, dat is ons doel.
Ook als werkgever en als opleider kan je bij ons terecht. We geven graag advies over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt.

Advies over leren en werken

Vanuit het Leerwerkloket geven wij je advies en helpen je met zoeken naar een werkplek of opleiding waar jij helemaal op je plek bent. Iedereen die vragen heeft over leren en werken is bij ons welkom. Wij zijn er voor jong en ouder, voor mensen met en zonder uitkering, voor mensen met en zonder werk. Voor iedereen dus.

Leerwerk partners

Het Leerwerkloket regio Amersfoort is opgericht door de gemeente Amersfoort en de regiogemeenten (Leusden, Nijkerk, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Soest, Woudenberg), UWV, en de regionale ROC’s. Er wordt nauw samen gewerkt met het Werkgeversservicepunt van de regio Amersfoort, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, SBB en VNO-NCW. Hieronder een overzicht van onze partners/stuurgroepleden.

Het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort heeft als doel om werkgevers in de regio te ondersteunen in hun personeelsvraag en te zorgen dat het aanbod voldoet aan deze vraag. Vanuit deze doelstelling helpt het WSP mensen vanuit een uitkering aan het werk.
Ga naar de website
ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht.
Ga naar de website
MBO Amersfoort biedt jonge mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Met meer dan 150 opleidingen in 13 verschillende richtingen vervult MBO Amersfoort een groot deel van de mbo opleidingen in de regio.
Ga naar de website
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft als wettelijke taken het erkennen en begeleiden leerbedrijven, het onderhouden de mbo-kwalificatiestructuur en het verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming  opleidingsaanbod
Ga naar de website
VNO-NCW organiseert de gezamenlijke belangen van ondernemers en streeft ernaar deze zo goed mogelijk te behartigen. Belangenbehartiging vindt plaats door overleg met de overheden die van invloed zijn op deze ontwikkelingen: gemeenten, BRU, de provincie Utrecht en het Rijk.
Ga naar de website
Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd.
Ga naar de website