Oriëntatiedag Defensie 2 oktober 2019 in Amersfoort

Op woensdagmiddag 2 oktober vindt op de Bernhardkazerne in Amersfoort(externe link) de Oriëntatiemiddag Defensie plaats. De organisatie van deze middag ligt in handen van UWV, Defensie en Leren en Werken in samenwerking met het WerkgeversServicepunt en ROC Midden Nederland.

Tijdens de oriëntatiemiddag krijgen deelnemers voorlichting over werken bij Defensie en specifiek de krijgsmachtsonderdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht. De middag wordt afgesloten met een sportieve uitdaging in groepsverband

Gezien de aard van de werkzaamheden komen alleen mensen met Nederlandse nationaliteit in aanmerking voor een militaire functie bij Defensie. Daarnaast moet men in het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma en in aanmerking komen voor een VGB (Verklaring Geen Bezwaar).
De minimumleeftijd voor het deelnemen aan de oriëntatiemiddag is 16 jaar.

Kandidaten die nog niet aan de instroomeisen van Defensie(externe link) voldoen, kunnen eventueel instromen in een van de VEVA opleidingen(externe link) (Veiligheid & Vakmanschap) van een ROC bij jou in de buurt. Met VEVA combineer je een mbo-opleiding met praktijkweken bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht. Op de oriëntatiemiddag zijn vertegenwoordigers van de VEVA opleidingen aanwezig.

Aanmelden

Aanmelden voor deze voorlichtingsmiddag kan door uiterlijk zaterdag 28 september het aanmeldformulier in te vullen op de website van het Leerwerkloket Utrecht. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. In verband met een beperkte capaciteit van de locatie mogen kandidaten maximaal één ouder of andere begeleider meenemen.

Hier aanmelden  kan tot en met zaterdag 28 september!