Categoriearchief: Geen categorie

Kei voor de klas! Omscholingsmogelijkheden in het onderwijs.

Kei voor de klas!

– omscholingsmogelijkheden in het onderwijs –

Heb je interesse in een baan in het onderwijs en wil je weten hoe je de overstap zou kunnen maken? Kom dan naar de voorlichtingsavond: “Kei voor de klas!” op woensdag 9 oktober Locatie: Amsterdamseweg 41, 3812 RP te Amersfoort van 18:30 – 21:30 uur.

Aanmelden kan via de website http://www.keivoordeklas.nu

Om goed onderwijs te kunnen waarborgen, zijn er voldoende en goed opgeleide leraren nodig. In de nabije toekomst dient zich in de regio Utrecht een tekort aan leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan.
Wat kan je op 9 oktober verwachten?
De bijeenkomst bestaat uit de volgende bouwstenen:

 Werken in het onderwijs: ‘hoe mooi en leuk is het?’, ‘wat is er spannend en uitdagend aan?’, ‘hoe ziet een werkdag eruit?’ en ‘Wat zijn de baankansen?’ zijn vragen die beantwoord kunnen worden door in gesprek te gaan met leraren, schoolleiders en onderwijs HR- medewerkers, hybride docenten en studenten.

 Bevoegd lesgeven: Wat is er nodig om te kunnen werken in het onderwijs? Welke bevoegdheid moet je halen? Welke opleidingstrajecten zijn er. Hoe is het om te studeren naast een baan? In gesprek met opleiders van verschillende opleiders uit de regio.

 Financiën en rechtspositie: Wat betekent deze overstap voor mijn huidige werk, heb ik inkomen als ik studeer en welke opleidingssubsidiemogelijkheden zijn? In gesprek met werkgevers, UWV, VOION.

Voor een succesvol zij-instroomtraject is het volgende noodzakelijk:
 Enthousiast om te werken met kinderen en jongeren;
 Een afgeronde MBO4 als je geïnteresseerd bent in werken in het MBO;
 Een afgeronde HBO of WO opleiding voor werken in het basisonderwijs of VMBO;
 Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke- en beroepservaring;
 Een verklaring omtrent gedrag (VOG);
 Bereid minimaal 1 jaar leren en werken te combineren.
Aanmelden

De bijeenkomst is op woensdag 9 oktober, van 18:30-21:30 uur, inloop vanaf 18:30 uur. Locatie: Amsterdamseweg 41, 3812 RP te Amersfoort.

Aanmelden kan via de website http://www.keivoordeklas.nu

Oriëntatiedag Defensie 2 oktober 2019 in Amersfoort

Op woensdagmiddag 2 oktober vindt op de Bernhardkazerne in Amersfoort(externe link) de Oriëntatiemiddag Defensie plaats. De organisatie van deze middag ligt in handen van UWV, Defensie en Leren en Werken in samenwerking met het WerkgeversServicepunt en ROC Midden Nederland.

Tijdens de oriëntatiemiddag krijgen deelnemers voorlichting over werken bij Defensie en specifiek de krijgsmachtsonderdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht. De middag wordt afgesloten met een sportieve uitdaging in groepsverband

Gezien de aard van de werkzaamheden komen alleen mensen met Nederlandse nationaliteit in aanmerking voor een militaire functie bij Defensie. Daarnaast moet men in het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma en in aanmerking komen voor een VGB (Verklaring Geen Bezwaar).
De minimumleeftijd voor het deelnemen aan de oriëntatiemiddag is 16 jaar.

Kandidaten die nog niet aan de instroomeisen van Defensie(externe link) voldoen, kunnen eventueel instromen in een van de VEVA opleidingen(externe link) (Veiligheid & Vakmanschap) van een ROC bij jou in de buurt. Met VEVA combineer je een mbo-opleiding met praktijkweken bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht. Op de oriëntatiemiddag zijn vertegenwoordigers van de VEVA opleidingen aanwezig.

Aanmelden

Aanmelden voor deze voorlichtingsmiddag kan door uiterlijk zaterdag 28 september het aanmeldformulier in te vullen op de website van het Leerwerkloket Utrecht. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. In verband met een beperkte capaciteit van de locatie mogen kandidaten maximaal één ouder of andere begeleider meenemen.

Hier aanmelden  kan tot en met zaterdag 28 september!

15 beroepen waarin het moeilijk is om werk te vinden.

15 beroepen waarin het moeilijk is om werk te vinden

Steeds meer (moeilijk vervulbare) vacatures betekent nog niet dat alle beroepen kansrijk zijn. Zelfs in deze hoogconjunctuur zijn er beroepen waar zich veel meer werklozen of afgestudeerden voor aanbieden ten opzichte van het aantal openstaande vacatures. In de volgende 15 beroepen is het nu lastig om werk te vinden. Uiteraard zullen daar regionaal wel verschillen in zitten. Wil je weten hoe de kansen bij jou in de regio zijn? Kijk dan eens op de volgende arbeidsmarkttool: Argumentenfabiek

 • Secretarieel medewerkers
 • Baliemedewerkers bank en post
 • Archiefmedewerkers
 • Bibliotheekmedewerkers
 • Grafisch vormgevers drukkerij
 • Sociaal-cultureel werkers
 • Activiteitenbegeleiders
 • Instellingskoks
 • Onderwijsassistenten
 • Conciërges
 • Uitvaartmedewerkers
 • Reisleiders en gidsen
 • Evenementenorganisatoren
 • Reclame en marketingspecialisten
 • Dierenverzorgers

Bron: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/beroepen-weinig-kansen/

 

Veel vraag naar hoogopgeleide ICT’ers met specifieke kennis

Veel vraag naar hoogopgeleide ICT’ers met specifieke kennis

Het tekort aan ICT’ers is enorm. Volgens werkgevers zijn 7 op de 10 ICT-vacatures moeilijk vervulbaar. Er is geen andere beroepsgroep waar het tekort aan personeel zo groot is. Werkgevers zoeken vooral hoogopgeleide ICT’ers.

Gezocht: ICT’ers met specifieke kennis en juiste vaardigheden

Vooral hoogopgeleide ICT’ers met specifieke kennis en de juiste vaardigheden hebben goede kans op een baan. Zo is er veel vraag naar:

 • softwareontwikkelaars voor specifieke toepassingen of die kunnen werken in verschillende programmeertalen (onder andere Java, PhP, C#)
 • testers
 • databasebeheerders en analisten
 • ICT-architecten
 • security specialisten

Moeilijk vervulbare vacatures: oorzaken

Volgens 3 op de 4 werkgevers is een gebrek aan vakkennis de oorzaak waarom zij vacatures niet kunnen vervullen. Werkgevers verwachten van ICT’ers dat zij hun kennis aanpassen aan de snel veranderende markt. Maar kennis alleen is niet voldoende. ICT’ers moeten ook begrijpen hoe bedrijfsprocessen werken en goede communicatieve en sociale vaardigheden hebben. Door deze combinatie van specifieke kennis en vaardigheden is het voor werkgevers moeilijk om goed personeel te vinden.

Vanuit de WW weer aan het werk

Voor werkzoekende ICT’ers met verouderde kennis is het lastig om aan het werk te komen. Het aandeel laagopgeleide en middelbaar opgeleide ICT’ers in de WW is hoog. Ook zijn er in de WW veel ICT’ers van 50 jaar of ouder. Slechts 34% van de ICT’ers van 50 jaar of ouder vindt vanuit de WW binnen een jaar een baan. Dat is een stuk lager dan in andere beroepen. Van alle 50-plussers vindt 42% namelijk binnen een jaar weer werk vanuit de WW.

Bron: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/beroepsgroepen/ict/
IT Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Programmeurs/developers specifieke talen
(o.a. Java, C#, PHP)
Developer specifieke toepassingen (SharePoint,
.NET, Cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten
technische infrastructuur
BI-specialist/data-scientist (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Testdeveloper
Architecten ict/systeemontwikkelaars
Security specialist, adviseur interne controle en
beveiliging informatievoorziening
Bron: UWV (2018), Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht

Veel potentiële technici proberen techniek uit op doe-dag.

Veel potentiële technici proberen vak uit op Techniek Doe Dag

Ruim 300 potentiële nieuwe technici hebben zaterdag 22 juni een bezoek gebracht aan de Techniek Doe Dag bij UW Bedrijven in Utrecht. Het was geen standaard onderwijs- en banenmarkt. Bezoekers mochten zelf de handen uit de mouwen steken. Zij deden dit bij 30 werkgevers uit de technische branche die hard op zoek zijn naar personeel. Wethouder Linda Voortman opende de Techniek Doe Dag. Zij probeerde ook zelf het vak uit door op een graafmachine plaats te nemen.

Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel

Het doel van de Techniek Doe Dag was om mensen van alle leeftijden kennis laten maken met werken in de techniek en bouw. Bezoekers konden bijvoorbeeld zelf lassen, aan auto’s sleutelen, metselen of een robot programmeren. Ook konden zij in gesprek gaan over zij-instroom en opleidingsmogelijkheden met een adviseur. Op de dag kwamen werkzoekenden uit de hele regio af. Ook bezochten scholieren of net-afgestudeerde jongeren de beurs om te kijken of werken in de techniek iets voor hen is.

Technische branche zoek personeel

De komende jaren zijn er heel veel mensen nodig in de technische branche. Elektromonteurs, automonteurs, installatietechnici, maar ook in de bouw zijn mensen nodig. Mensen mét en zonder ervaring. Bedrijven in de sectoren techniek en bouw staan te springen om nieuw personeel en willen daarom zoveel mogelijk mensen interesseren in een technisch beroep. Dertig werkgevers stonden op de Techniek Doe Dag. Een aantal van hen heeft al aangegeven volgend jaar graag weer aanwezig te zijn.

Regionale samenwerking

De Techniek Doe Dag is georganiseerd door de WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek en het Servicepunt Techniek.

Wij zoeken (leerling) kraamspecialisten!

Kom naar de voorlichting bij het Werkplein Amersfoort (Stadsring 75) op dinsdag 18 juni om 9.15 uur (voorlichting start om 9.30 uur) en maak kennis met de organisatie Geboortezorg Eigenwijs!

Aanmelden kan via de mail: info@leerwerkmail.nl . Neem je je CV mee?

Kijk op www.geboortezorgeigenwijs.nl voor meer informatie over de organisatie en de functie.

Op 26 juni tussen 19.00 en 21.00 uur is er een speeddate met geschikte kandidaten bij de werkgever zelf.

Jobevent 18 juni – GZEW v2

 

Scholingstraject voor docenten- en instructeurspool technische branches

Ben jij of ken jij iemand die:

Vakkennis en ervaring wil delen met jongeren?/ Je eigen loopbaan wil verbreden?/Nieuwe skills wil opdoen?

Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 21 mei 2019 in Nieuwegein.

Veel mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Wellicht dat u dat probleem kunt oplossen!

De gezamenlijke O&O-fondsen OTIB, OOM en A+O Metalektro én de ROC ’s in Midden Nederland doen een beroep op werknemers uit de techniekbranches in de regio om toekomstige vakmensen op te leiden.

Het groeiende tekort wordt vooral veroorzaakt doordat veel docenten de komende tijd met pensioen gaan zonder dat er vervangers klaar staan. Maar ook de groeiende studentenaantallen en de verder aantrekkende economische groei zorgen ervoor dat de tekorten echt nijpend worden. Er is op korte termijn een oplossing nodig! We zijn op zoek naar u!

De gezamenlijke O&O-fondsen en de ROC ’s starten in september 2019 weer met het scholingstraject “Docenten- en instructeurspool Technische Branches” dat opleidt voor het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD).

Meld u nu aan voor deze unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoud en kwaliteit van het onderwijs! Van u vragen wij een afgeronde technische opleiding op mbo-4 niveau (voorkeur hbo) en een hbo werk- en denkniveau. U bent tevens gemotiveerd om in eerste instantie stage te lopen binnen het onderwijs en in een later stadium gastlessen en workshops te verzorgen. U bent gemiddeld twee dagdelen per week beschikbaar gedurende één schooljaar (september 2019 t/m juni 2020).

Het levert u veel op!
De opbrengst van uw deelname aan het Scholingstraject en meedoen in de docenten- en instructeurspool is groot.
Deelnemers
• kunnen (technische) kennis, vaardigheden en attitudes overdragen;
• organiseren scholingsactiviteiten;
• verzorgen trainingen en cursussen;
• coachen andere medewerkers;
• ontwikkelen lesmateriaal;
• begeleiden zelfstandig werken.

Overleg met uw werkgever
Heeft u belangstelling? Overleg dan met uw werkgever. U moet u immers gemiddeld twee dagdelen per week beschikbaar stellen gedurende een periode van 11 maanden (september 2019 t/m juni 2020).
Het gaat hierbij om de (na)middag en de avond zodat zowel uw werkgever als uzelf maximaal één dagdeel investeren in de fysieke opleiding.
Scholingsdagen: circa 18 keer een (na)middag en avond.
Stage (80 uur): verspreid over de scholingsperiode in te plannen op basis van uw mogelijkheden en die van de stagebieder. Kennisbijeenkomsten: optioneel en per branche verschillend.

Geen kosten
De gezamenlijke O&O-fondsen OTIB, OOM en A+O Metalelektro bieden het scholingstraject kosteloos aan.
Reiskosten en “verleturen” worden niet vergoed.

Heb je of ken je iemand met BELANGSTELLING om mee te doen?

Dan is een zorgvuldige oriëntatie en afweging voordat je ingaat op ons aanbod wenselijk.

WNT organiseert een informatiebijeenkomst op 21 mei van 16.30 tot 18.00 uur. Locatie ROC Midden Nederland, Harmonielaan 2 te Nieuwegein.

Meer informatie en aanmelden:

Hans Haring (projectleider)

Telefoon: 06-51292482

Email: h.haring@rbpi.nl