Werkgever

leerwerk gever

Uw huidige medewerkers hebben vaak veel kennis van het bedrijf, Een opleiding of cursus kan hen helpen te groeien met en binnen het bedrijf. Nieuwe medewerkers leggen een basis voor continuïteit. Zij hebben wel een plek nodig om het vak te leren. Leren en werken gaat daarbij prima samen. Investeren in personeel is investeren in uw bedrijf. De overheid wil dit ook stimuleren. Daarom zijn er voor u als werkgever diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken. Financiële regelingen waar u uw voordeel mee kunt doen, en waarmee u anderen helpt aan een baan.

Samenwerking met het Leerwerkloket

Leren en werken gaan prima samen. Soms is het een opleiding van 2 jaar, soms van 2 weken. De nadruk ligt hierbij altijd op ervaring opdoen in de praktijk.
Het Leerwerkloket is het regionale servicepunt op het gebied van leren en werken.
Wij ondersteunen en adviseren werkzoekenden en werkgevers.
Wij gaan graag met u in gesprek over leren en werken binnen uw bedrijf, het werven en behouden van personeel en financiële regelingen op werkgeversgebied waar u uw voordeel mee kunt doen. De juiste medewerker op de juiste plek staat hierbij voorop.

Voordelen voor u

  • U investeert in nieuw talent, vormbaar naar de maatstaven van uw bedrijf
  • Goed opgeleid personeel
  • Wij voeren kosteloos de wervings- en selectieprocedure uit voor u
  • Wij adviseren en ontzorgen op het gebied van wetgeving en financiële regelingen

Meer weten?

Graag maken we kennis met u. In een oriënterend gesprek kunnen we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zijn bereikbaar op 06 1514 8467 of info@leerwerkmail.nl.

Partners

Het Leerwerkloket regio Amersfoort is opgericht door de gemeente Amersfoort en regiogemeenten, UWV, en de regionale ROC’s. Er wordt nauw samen gewerkt met het Werkgeversservicepunt van de regio Amersfoort en de diverse partijen betrokken bij leren en werken zoals:

Organiseert de gezamenlijke belangen van ondernemers en streeft ernaar deze zo goed mogelijk te behartigen. Belangenbehartiging vindt plaats door overleg met de overheden die van invloed zijn op deze ontwikkelingen: gemeenten, BRU, de provincie Utrecht en het Rijk.


Ga naar de website

Onderwijs en bedrijfsleven werken binnen de kenniscentra al vele jaren samen op het terrein van de kwalificatiedossiers. SBB trekt deze lijn door naar de andere thema’s: beroepspraktijkvorming, examinering en doelmatigheid. De kenniscentra zijn van onderwijs en bedrijfsleven.
Ga naar de website
De kerntaak van MKB-Midden is de belangenbehartiging voor haar leden. MKB-Midden wil een goed ondernemersklimaat op lokaal en regionaal niveau. Mindere en betere regels door overheden – meer en betere toegang tot goed opgeleid personeel – versterken rol ondernemers in hun directe omgeving – verbetering toegang tot kennis, financiering en markten – afschaffing, eenvoudigere en lagere belasting, allemaal zaken waar MKB-Midden voor pleit.
Ga naar de website