Partners

leerwerk partners

Het Leerwerkloket regio Amersfoort is ontstaan vanuit een initiatief van de landelijke projectgroep Leren en Werken. In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn de samenwerkende partners de gemeente Amersfoort en regiogemeenten, UWV, de regionale ROC’s en anderen. Er wordt nauw samen gewerkt met het Werkgeversservicepunt van de regio Amersfoort en de diverse partijen betrokken bij leren en werken zoals:

Organiseert de gezamenlijke belangen van ondernemers en streeft ernaar deze zo goed mogelijk te behartigen. Belangenbehartiging vindt plaats door overleg met de overheden die van invloed zijn op deze ontwikkelingen: gemeenten, BRU, de provincie Utrecht en het Rijk.
Ga naar de website
Onderwijs en bedrijfsleven werken binnen de kenniscentra al vele jaren samen op het terrein van de kwalificatiedossiers. SBB trekt deze lijn door naar de andere thema’s: beroepspraktijkvorming, examinering en doelmatigheid. De kenniscentra zijn van onderwijs en bedrijfsleven.
Ga naar de website
De kerntaak van MKB-Midden is de belangenbehartiging voor haar leden. MKB-Midden wil een goed ondernemersklimaat op lokaal en regionaal niveau. Mindere en betere regels door overheden – meer en betere toegang tot goed opgeleid personeel – versterken rol ondernemers in hun directe omgeving – verbetering toegang tot kennis, financiering en markten – afschaffing, eenvoudigere en lagere belasting, allemaal zaken waar MKB-Midden voor pleit.
Ga naar de website