Financiële regelingen werkzoekenden, werknemers en scholieren – Update

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen. De financiële regelingen die afgestemd zijn op werkzoekenden, werknemers en scholieren vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou van toepassing zijn.

Financiële regelingen Leren en Werken